poniedziałek, 12 listopada 2012

"Gra w klasy" Julio Cortazar

"Ale obiecuję ci coś: pomyślę o tobie w ostatniej sekundzie, aby była jeszcze bardziej gorzka."

~~

"Biedna miłość która musi karmić się myśleniem."

~~

"Gdziekol­wiek jest, włosy jej płoną jak wieża, parzy mnie z da­leka, szar­pie mnie w ka­wałki przez samą swoją nieobecność. "

~~

"Chodziliśmy nie szukając się, ale wiedząc, że chodzimy po to, żeby się znaleźć."

~~

"Człowiek myśli, że zos­tał wy­dyma­ny na cen­ty­metr, a tym­cza­sem już go wy­dyma­li na wiele metrów. "

~~

"Ciężko było przes­tać wie­rzyć, że kwiat może być piękny bez ce­lu, ciężko przyjąć, że można tańczyć w ciemnościach. "

~~

"[..] je­dynie w śmier­ci nap­rawdę mog­li być ra­zem, je­dynie w śmier­ci pośród miłości miała szan­se mu spros­tać, tam, w niebie ho­telo­wych po­koi, by­li równi, by­li nadzy, i tam do­piero mogło do­konać się praw­dzi­we zmar­twychwsta­nie fe­nik­sa; wprzód zadławiw­szy ją wśród roz­koszy, z nitką śli­ny w ot­wartych us­tach, pat­rząc na nią ek­sta­tycznie, jak­by do­piero ją poz­nał, jak­by wreszcie przyjął ja­ko swoją, prze­ciągnął na swój brzeg. "

~~

"Człowiek ro­bi od­kry­cie, że ma duszę, ilek­roć poczu­je, że je­go ciało jest pa­sożytem, przyk­le­jonym do nas robakiem. "

~~

"Pro­wadzić Magę za rękę, iść z nią w deszczu, jak­by była dy­mem z pa­piero­sa, czymś co jest częścią nas sa­mych, w deszczu."

~~

"Ty mogłeś mi opo­wiadać al­bo nie opo­wiadać o twoich kochan­kach, ale ja mu­siałam ci opo­wie­dzieć o wszys­tkim i wszys­tko. To je­dyny sposób, żeby się ich poz­być, za­nim się zacznie kochać ko­goś in­ne­go. Je­dyny sposób, żeby ich wyrzu­cić za drzwi i żebyśmy sa­mi zos­ta­li w pokoju."

~~

"Tyl­ko żyjąc ab­surdal­nie można wyłamać się z te­go bez­gra­niczne­go ab­surdu [..]."

~~

"Doj­rzałość - jeżeli coś ta­kiego is­tnieje - w os­ta­tecznym sen­sie jest hipokryzją."

~~

"Tak, cza­sem się cier­pi, ale jest to je­dyne przyz­woite wyjście. "

~~

"W kla­sy gra się małym ka­myczkiem, który na­leży po­pychać czub­kiem bu­ta. Ele­men­ty gry: chod­nik, ka­myczek, but i piękny ry­sunek kredą, naj­chętniej ko­lorową. Na górze jest Niebo, na do­le jest Ziemia, trud­no jest tra­fić ka­myczkiem w Niebo, pra­wie zaw­sze źle się ja­koś ob­liczy i ka­myk wy­latu­je po­za ry­sunek. Po­woli jed­nak na­biera się zręczności ko­nie­cznej, by przechodzić z jed­ne­go kwad­ra­tu do dru­giego, i które­goś dnia może się uda wyjść z Ziemi i prze­nieść ka­myczek do sa­mego Nieba. [..] Na nie­szczęście, za­nim kto­kol­wiek nau­czy się prze­nosić swój ka­myk do Nieba, nag­le kończy się dzieciństwo i wpa­da się w książki, w lęk, w spe­kulac­je na te­mat in­ne­go Nieba, do które­go również trze­ba umieć zna­leźć drogę. A po­nieważ skończyło się dzieciństwo [..], za­pomi­na się, że aby się dos­tać do Nieba, pot­rze­ba ka­myczka i czub­ka buta."

~~

"Najpierw zaprzepaszczyć coś, a potem uganiać się za tym jak wariat."

~~

"Człowiek jest rzeczywiście bydlęciem, które się może przyzwyczaić nawet do tego, że się nie może przyzwyczaić."

~~

"Trzeba ją wziąć do domu, wszyscy są przecież trochę pijani, trzeba ułożyć ją, upieścić, rozebrać, powoli odpinać guzik po guziku [..]."

~~

"I jeżeli całujemy się aż do bólu – jest to słodycz, a jeżeli dusimy się w krótkim, gwałtownym wspólnie schwyconym oddechu – ta sekundowa śmierć jest piękna."

~~

"Wtedy moje ręce zanurzają się w twoich włosach, pieszczą powoli głąb twych włosów, podczas gdy całujemy się, jakbyśmy mieli usta pełne kwiatów [..]."

~~

"I przez tę sekundę wiem, kim jestem, bo znakomicie wiem, kim nie jestem."

~~

"Muszę znosić codzienny wschód słońca. To potworne. To nieludzkie."

~~

"Patrzysz na mnie, patrzysz na mnie z bliska, jeszcze bardziej z bliska, oczy powiększają się, zbliżają do siebie, nakładają jedno na drugie, cyklopi patrzą sobie w oczy łącząc oddechy, usta odnajdują się i łagodnie walczą, gryząc się w wargi, leciutko opierając języki o zęby, igrają wśród tego terenu, gdzie przelewa się tam i z powrotem powietrze pachnące starymi perfumami i cisza."

~~

"Przypadkowe spotkanie jest czymś najmniej przypadkowym w naszym życiu."

~~

"[..] był tylko brud i nędza, szklanki z nie dopitym piwem, pończochy ciśnięte w kąt, łóżko pachnące seksem [..]."

~~

"To co wielu ludzi nazywa kochaniem polega na wybieraniu jakiejś kobiety i ożenieniu się z nią. Wybierają ją! Przysięgam ci, sam widziałem. Tak jakby w miłości mogło się wybierać, tak jakby to nie był piorun który strzela w ciebie i zostawia cię zwęglonego na środku patio. Powiedzą, że wybierają bo je kochają, ja myślę że jest na odwrót. Nie wybiera się Beatrycze! Nie wybiera się Julii!"

~~

"Dotykam twoich ust, palcem dotykam brzegu twoich ust, rysuję je tak, jakby wychodziły spod mojej ręki, jakby po raz pierwszy twoje usta miały się otworzyć, i wystarczy, bym zamknął oczy, aby zmazać to wszystko i zacząć od nowa; za każdym razem tworzę usta, których pragnę, usta wybrane spośród wszystkich, w absolutnej wolności przeze mnie wybrane, aby moja ręka narysowała je na twojej twarzy, a które przez niezrozumiały dla mnie przypadek dokładnie odpowiadają twoim ustom, uśmiechającym się pod moimi palcami."

~~

"Tylko żyjąc absurdalnie można wyłamać się z tego bezgranicznego absurdu."

~~

"Wspomnienia mają tylko urozmaicać mało interesujące części przeszłości."

~~

"Och, miłości mo­ja, tęsknię za tobą, tę tęsknotę jak ból czuję w skórze, w gar­dle, z każdym od­dechem mam uczu­cie, jak­bym wdychał pus­tkę w pier­si, w których już cię nie ma."

~~

"Drażniłaś mnie trochę twoją manią doskonalenia się, podartymi pantoflami, niechęcią do przyjmowania rzeczy przyjętych."

~~

"Wszys­tko się pow­tarza. Do­paso­wuje­my się do zużytych for­mułek, uczy­my się jak idioci już daw­no wy­kutych ról. "

  7 komentarzy:

  1. Świetne ! To może teraz coś z Harry'ego Potter'a ? :D
   Pozdrawiam :)

   OdpowiedzUsuń
  2. Harry Potter na pewno też będzie :-)

   OdpowiedzUsuń
  3. Kiedy nowy wpis? Nie mngę się doczekać. :)

   OdpowiedzUsuń
  4. wchodze codziennie na tego bloga i patrze czy jest nowy post a tu nic... :(((

   OdpowiedzUsuń
  5. Nowe wpisy będą od jutra! Już je szykuje tylko nie miałam jak dodać :( Pozdrawiam! //quoteaboutas

   OdpowiedzUsuń
   Odpowiedzi
   1. no i nie ma ich dalej ;/

    Usuń
   2. nie mam internetu do jutra! przepraszam! od jutra będzie już regularnie

    Usuń